Skriv bedre

Mange offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder skriver til borgere, brugere og kunder i et knudret og passivt sprog, som målgruppen har svært ved at læse og forstå.

Vi tilbyder et skræddersyet forløb, hvor I får et kompetenceløft og lærer at kommunikere, så jeres målgruppe forstår det.

Udviklingsforløbet kan for eksempel indeholde:

  • En kvalitativ undersøgelse blandt modtagerne af jeres breve eller andet skriftlig materiale, hvor de forholder sig til forståelse, sprog, form og indhold.
  • Et uddannelsesforløb, hvor I lærer grundregler for god skriftlig formidling og prøver det af i virkeligheden.
  • Udarbejdelse af en skriveguide, som I kan bruge i fremtiden.