Intern kommunikation

Medarbejderne spiller en central rolle for en virksomheds eller organisations omdømme. Medarbejderne risikerer at blive utilfredse og illoyale, når den interne kommunikation ikke fungerer.

Derfor har virksomheder og organisationer brug for at styrke medarbejdernes tilhørsforhold og få dem til at føle sig hørt og værdsat.

Medarbejderblade, nyhedsbreve og intranet er, hvis det bliver brugt rigtigt, med til at skabe åbenhed, dialog og involvering. Det kræver en god intern kommunikation. Den skal udføres troværdigt og professionelt – og i overensstemmelse med de værdier, der gælder i virksomheden eller organisationen.

Vi kan hjælpe med, at:

  • Analysere det præcise behov for intern kommunikation og udformer en intern kommunikationsstrategi.
  • Udvikle koncepter for medarbejderblade, nyhedsbreve og intranet.
  • Skrive artikler og producere bladet.