Ekstern kommunikation

Aktuel viden, grundig research og stor samfundsindsigt er nødvendigt for at kunne kommunikere til netop dem, man ønsker at komme i kontakt med. Kommunikation har først gennemslagskraft, når den er målrettet og rammer præcist.

Vi rammer præcist, fordi vi har mange års solid og anset erfaring fra medier, journalistik, organisationer og erhvervsliv.

Vi hjælper med, at:

  • Rådgive virksomheder og organisationer med al deres skriftlige kommunikation.
  • Udforme ekstern kommunikationsstrategi og kommunikationsplan.
  • Udvikle og skrive pressemeddelelser, nyhedsbreve, profilaviser, kundeaviser, hjemmesider osv.

Vi vejleder om målgrupper og valg af medie, indhold og tone i for eksempel breve, taler og tekster til blade og hjemmesider. Vi er stærke i komplekse tekster. Dem overskuer vi hurtigt, uddrager de væsentligste hovedpointer og skriver dem, så de bliver forstået af modtageren.